Jak wygląda egzamin wewnętrzny w teorii

Egzaminy wewnętrzne są nieodłączną częścią kursu nauki jazdy. Jak wygląda test egzaminu wewnętrznego? Czy egzamin ten jest obowiązkowy?

Kluczem do zdania egzaminu teoretycznego - wewnętrznego czy państwowego jest dobre przygotowanie. Nie mamy tu na myśli kucia bazy pytań egzaminacyjnych na pamięć, bowiem bez znajomości min przepisów, podstaw techniki kierowania czy pierwszej pomocy trudno będzie zrozumieć testy na prawo jazdy. Pełną ich bazę gotową do nauki znajdziesz na zdamyto,com.

Zasady szkolenia kandydatów na kierowców reguluje rozporządzenie ministra infrastruktury w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów. Egzaminy są wymagane w świetle prawa - twoja nauka jazdy nie może poświadczyć ukończenia szkolenia bez zorganizowania Ci egzaminu wewnętrznego - ale dodatkowo po prostu dają Ci możliwość sprawdzenia poziomu Twojej wiedzy i umiejętności.

Egzamin wewnętrzny - to warto wiedzieć

  • egzamin trwa 25 minut i odbywa się pod nadzorem instruktora prowadzącego
  • możesz go zdawać w wykorzystaniem programu znajdującego się w OSK, lub na zdamyto.com
  • jest on przeprowadzany po ukończeniu części teoretycznej
  • niezaliczony egzamin wewnętrzny zamyka Ci drogę do egzaminu państwowego. Egzamin wewnętrzny po prostu musisz zdać, nikt nie powiedział, że musisz zaliczyć go za pierwszym razem,
  • egzamin powinen być taki sam jak egzamin państwowy. Zakres części teoretycznej egzaminu wewnętrznego, liczba pytań egzaminacyjnych, ich tematyka, sposób oceny części teoretycznej egzaminu wewnętrznego oraz czas jego przeprowadzenia są zgodne ze sposobem przeprowadzania
    części teoretycznej egzaminu państwowego.
  • informacja o zaliczeniu Twojego egzaminu wewnętrznego pozostaje w dokumentacji ośrodka szkolenia.

Jakie pytania?

Część teoretyczna egzaminu państwowego obejmuje:
1) 20 pytań z wiedzy podstawowej, w tym:
      a) 10 pytań o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
      b) 6 pytań o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
      c) 4 pytania o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego;
2) 12 pytań z wiedzy specjalistycznej w zakresie poszczególnych kategorii prawa jazdy lub pozwolenia, w tym:
      a) 6 pytań o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
      b) 4 pytania o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
      c) 2 pytania o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego.
5. Każde pytanie zawiera:
   1) jedną prawidłową odpowiedź;
   2) przypisaną liczbę punktów za udzielenie prawidłowej odpowiedzi, o następującej wartości:
      a) 3 punkty – pytanie o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
      b) 2 punkty – pytanie o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
      c) 1 punkt – pytanie o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego.

Aby zaliczyć egzamin wewnętrzny musisz zdobyć co najmniej 68 punktów na 74 możliwych do zdobycia.

 

Image: