Jakie zmiany w egzaminach na prawo jazdy w 2018 roku?

Jakie zmiany w egzaminach na prawo jazdy czekają nas w 2018 roku?

Testy na prawo jazdy

Zmian należy spodziewać się na egzaminach teoretycznych. Ministerstwo już dawno zapowiedziało, że pula pytań stosowanych w testach na prawo jazdy będzie systematycznie rosnąć. Nowe pytania na egzaminach teoretycznych pojawiły się już w pierwszych miesiącach tego roku, zaś ostatnia korekta bazy egzaminacyjnej miała miejsce w kwietniu tego roku.

Biorąc powyższe na uwadze, a także to, że nowe pytania już są opracowywane (a w sporej części już opracowane), w 2018 roku należy spodziewać się  nowych pytań w testach na prawo jazdy.

Przypomnijmy, w tym roku baza pytań stosowanych w testach na prawo jady powiększyła się o przeszło 400.

Zmiany w egzaminach praktycznych

Wbrew pogłoskom nie są znane żadne plany dotyczące zmian w egzaminach praktycznych na prawo jady, które miałyby obowiązywać od 1 czerwca 2018. 

Znana jest za to data wejścia w życie przepisów dotyczących młodych kierowców - a więc tych, którzy egzamin na prawo jazdy już zdali:

Co czeka młodych kierowców w 2018 roku?

  • Okres próbny: będzie obowiązywał młodych kierowców przez pierwsze 24 miesiące od daty wydania uprawnień. Przez pierwsze 8 miesięcy nie będą oni mogli przekraczać 50-tki na obszarze zabudowanym i 80 poza nim. Prędkość maksymalna na autostradach i drogach ekspresowych ograniczona będzie do 120 km/h.
  • W okresie próbnym młody kierowca będzie mógł popełnić najwyżej dwa wykroczenia.
  • Możliwość wydłużenia okresu próbnego o kolejne 2 lata, jeśli w czasie jego trwania młody kierowca popełni 2 wykroczenia drogowe.
  • Cofanie uprawnień do kierowania w przypadku popełnienia 3 wykroczeń w trakcie okresu próbnego.
  • Konieczność oznakowania pojazdu zielonym listkiem.
  • Obowiązkowe płatne szkolenia teoretyczne pomiędzy 4 a 8 miesiącem od daty uzyskania uprawnień. Kurs ma trwać 2 godziny i ma być przeprowadzany w WORD.
  • Obowiązkowe płatne szkolenie praktyczne przeprowadzane w Ośrodku Doskonalenia Techniki Jazdy: 1 godzina.
  • Zakaz pracy zawodowej w okresie pierwszych 8 miesięcy od daty uzyskania uprawnień.
  • Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej związanej z prowadzeniem samochodu.

Wprowadzenie wymienionych wyżej przepisów było już w przeszłości przesuwane. Planuje się, że nowe przepisy zaczną obowiązywać od  4 czerwca 2018 r.

Image: