Nowe prawo jazdy 2019. Kierowców czeka wymiana

Nowy wzór prawa jazdy obowiązuje od 4 marca 2019. Wprowadzenie nowego druku prawa jazdy wymusi na kierowcach jego wymianę na nowe.

W pierwszej kolejności nowe prawo jazdy otrzymają młodzi kierowcy. Posiadacze bezterminowego prawa jazdy będą musieli wymienić swój dokument na nowy, niestety, nie utrzyma on już swojego bezterminowej ważności. Po zmianie prawo jazdy zostanie wydane na okres 15 lat.

Akcja wymiany bezterminowych praw jazdy ma być przeprowadzone w latach 2028–2033.

Co nowego w prawie jazdy?

Z prawa jazdy zniknęła rubryka odnosząca się do adresu zamieszkania. Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że prawo jazdy ma potwierdzać posiadanie uprawnień, a nie stwierdzać adres zamieszkania. Jego zmiana naraża bowiem kierowcę na niepotrzebne koszty związane z wymianą dokumentu.

Opłata za wydanie prawa jazdy nie zmieniła się.

Sprawdź czy zdasz - testy na prawo jazdy takie same jak w WORD.

Image: