Nowe pytania w testach na prawo jazdy jeszcze w tym roku?

Test na prawo jazdy powinny otrzymać nowe pytania z pierwszej pomocy. Tego chce ministerstwo infrastruktury.

Zmiany w przepisach i testach na prawo jazdy

  • nowe pytania w testach na prawo jazdy
  • wprowadzenie do kodeksu drogowego terminu „korytarz życia”
  • kary za nieprzestrzeganie przepisów dotyczących korytarzy życia

Duża część kierowców nie w przypadku przejazdu pojazdu uprzywilejowanego. Resort chce sprawdzać wiedzę w tym zakresie już na etapie nauki testów na prawo jazdy:

Chcemy, aby pytania dotyczące korytarzy życia znalazły się w puli pytań egzaminu na prawo jazdy

Korytarze życia jeszcze w tym roku

Termin „korytarz życia” nie funkcjonuje obecnie w prawie drogowym, pytania odnoszące się do tego zagadnienia nie funkcjonują więc w testach na prawo jazdy. Zarówno jedno jak i drugie może zmienić się jeszcze w tym roku.

Przedstawiciel ministerstwa infrastruktury powiedział:

Zgodnie z przyjętymi w Programie realizacyjnym założeniami termin realizacji zadania przewidziany jest do końca 2018 roku. Termin ten określono uwzględniając czas niezbędny na opracowanie koncepcji wdrożenia „korytarzy życia” na drogach szybkiego ruchu oraz określenie propozycji zmian legislacyjnych w tym zakresie.

Image: