PKK możesz założyć przez internet

PKK to unikalny numer przypisany każdemu kandydatowi na kierowcę, dzieki któremu systemy nauki jazdy, a w dalszej kolejności i system WORD zidentyfikuje Cię.

PKK uzyskasz w wydziale komunikacji właściwym ze względu na miejsce Twojego zamieszkania, możesz też ubiegać się o niego za pośrednictwem internetu.

Jak uzyskać PKK przez internet?

 1. Dokonaj opaty za prawo jazdy. Możesz wykonać przelew na na konto urzędu. Opłata: 100,50 zł, no chyba, że jesteś dyplomatą, wówczas płacić nie musisz.
 2. Wniosek o wydanie prawa jazdy wyślij  wraz ze wszystkimi potrzebnymi dokumentami za pośrednictwem platformy ePUAP. Listę potrzebnych dokumentów znajdziesz w niżej "Co musisz przygotować". Jak to zrobić?
  • zaloguj się na swoje konto na platformie ePUAP,
  • znajdź usługę „Uzyskanie prawa jazdy”,
  • wypełnij formularz i dołącz wszystkie potrzebne dokumenty. Listę potrzebnych dokumentów znajdziesz w sekcji "Co musisz przygotować",
  • wyślij wniosek do odpowiedniego urzędu. Który urząd jest odpowiedni dowiedz się w sekcji "Gdzie możesz wysłać wniosek".
 3. Wyślij pocztą oryginały dokumentów:
  • zdjęcie,
  • oryginał orzeczenia lekarskiego,
  • oryginał zgody rodziców - jeśli nie masz jeszcze 18 lat.
   Dokumenty wyślij pocztą do urzędu, do którego wyślesz wniosek przez platformę ePUAP.
 4. Numer Profilu Kandydata na Kierowcę otrzymasz po dwóch dniach roboczych. Numer zostanie dostarczony na Twoje konto ePUAP lub pocztą - w zależności od tego, co wskażesz we wniosku.

  W niektórych sytuacjach może to potrwać do 1 miesiąca - jeśli urząd musi wyjaśnić Twoją sytuację (gdy na przykład kandydat otrzyma negatywne orzeczenie lekarskie albo okaże się, że kandydat uzyskał prawo jazdy za granicą). Jeśli sytuacja będzie wymagała dodatkowych wyjaśnień sprawa może potrwać nawet do 2 miesięcy.

Niezbędne dokumenty

Co musisz przygotować aby ubiegać się o numer PKK?

 • wniosek o wydanie prawa jazdy,
 • orzeczenie lekarskie,
 • aktualne zdjęcie. Jakie? o tym za chwilkę,
 • dowód osobisty lub paszport. Jeśli jesteś cudzoziemcem, przydatny będzie paszport lub karta pobytu,
 • dokument, potwierdzający adres Twojego zameldowania, (np przykład dowód osobisty, kartę pobytu albo zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały albo czasowy). Jeśli w twoim dowodzie osobistym nie ma odnotowanego adresu zameldowania, pobierz z dowolnego urzędu gminy zaświadczenie o zameldowaniu. Jeśli nie masz meldunku, zapytaj urzędnika, co zrobić, gdy będziesz składać wniosek,
 • ksero dotychczasowego prawa jazdy - jeśli masz już prawo jazdy i chcesz uzyskać uprawnienie na kolejną kategorię,
 • pisemną zgodę rodziców albo opiekuna prawnego - jeśli masz 17 lat i wkrótce skończysz 18 lat. W dokumencie rodzic albo opiekun prawny musi wyrazić zgodę na rozpoczęcie kursu i wydanie prawo jazdy. Pamiętaj, że Twój rodzic albo opiekun prawny musi podpisać taki dokument przy urzędniku. Dlatego najlepiej idź do urzędu wraz z rodzicem albo opiekunem prawnym,
 • orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem - jeśli chcesz dostać prawo jazdy kategorii: C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E albo gdy starosta skierował Cię na badania psychologiczne. 

Wymagania dla zdjęcia do prawa jazdy

Zdjęcie do prawa jazdy powinno być:

 • kolorowe,
 • aktualne (fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku),
 • wyraźne,
 • ostre,
 • wykonane na jednolitym jasnym tle,
 • w wymiarach: 35 x 45 mm,
 • powinno odwzorowywać naturalny kolor skóry,
 • powinno obejmować wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazywać wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.

Zdjęcie możesz też dostarczyć w formie cyfrowej, na nośniku danych. Powinno jednak spełniać dodatkowe wymagania techniczne:

 • zdjęcie zapisz w formacie JPEG z nagłówkiem EXIF w wersji 2.1 lub nowszej i datą wykonania zdjęcia. Zalecamy również, żeby umieścić w nagłówku EXIF nazwę i dane adresowe zakładu fotograficznego, w którym zostało wykonane zdjęcie,
 • ustaw kolorystykę skanowania na sRGB,
 • ustaw głębię kolorów na 24 bity,
 • ustaw rozdzielczość zdjęcia: 480x615 pikseli,
 • plik nie może być większy niż 100 KB,
 • ustaw jakość kompresji na nie mniejszy niż 80/100 (lub wyłącz opcję kompresji skanowania).

Jeżeli zdjęcie, które dostarczysz do wydziału komunikacji nie będzie spełniało jednego z wymienionych wyżej wymagań, to urzędnik może odmówić przyjęcia wniosku. Konieczne będzie wtedy wykonanie kolejnej fotografii. Fotograf jednak zna doskonale wymagania w stosunku do zdjęć wykonywanych do różnych dokumentów, więc istnieje nikła szansa na to, że zdjęcie zostało wykonane w sposób nieprawidłowy.

Testy na prawo jazdy przez internet

Pełną oficjalną bazę pytań stosowanych w testach na prawo jazdy znajdziesz na ZdamyTo.com. Usługa umożliwia naukę testów na prawo jazdy na komputerze, tablecie i telefonie. Dostępna jest też darmowa aplikacja na Androida, dzieki której nauka testów na prawo jazdy nie wymaga połączenia z internetem.

 

Image: