Prawo jazdy kat. B uprawnia do kierowania trójkołowcem, ale nie każdym

Posiadaczy prawa jazdy kat. B ucieszyła informacja o poszerzeniu ich uprawnień do kierowania i to bez konieczności zdawania dodatkowych testów na prawo jazdy i egzaminów praktycznych. Od 22 grudnia posiadają oni bowiem możliwość legalnego prowadzenia trójkołowców legitymując się prawem jazdy kat. B. Okazuje się jednak, że nie każdy trójkołowiec będą oni mogli prowadzić, na niektóre ich typy nadal będzie potrzebne prawo jazdy kat. A.

22 grudnia ubiegłego roku zaczęły obowiązywać nowe przepisy ustawy o kierujących pojazdami w myśl których prawo jazdy kategorii B uprawnia do prowadzenia także trójkołowców. Okazuje się jednak, że nowe uprawnienia nie dość, że nie są wyrażone wprost, to nie dotyczą wszystkich tego typu pojazdów.

Nowe uprawnienia na kategorię B

Zgodnie z nowymi uprawnieniami prawo jazdy

kategorii B uprawnia do kierowania (...) motocyklem trójkołowym - pod warunkiem, że osoba posiada prawo jazdy kategorii B od co najmniej 3 lat.

Nowe uprawnienia do kierowania milczą na temat pojemności silnika, homologacji czy mocy trójkołowca, którym można poruszać się posiadając prawo jazdy kategorii B.

Trójkołowiec? Nie ma czegoś takiego

Ustawa prawo o ruchu drogowym nie zna pojęcia „trójkołowiec”, bowiem według  tego aktu prawnego             trójkołowiec jest… motocyklem:

motocykl – pojazd samochodowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej przekraczającej 50 cm3 , dwukołowy lub z bocznym wózkiem – wielośladowy; określenie to obejmuje również pojazd trójkołowy o symetrycznym rozmieszczeniu kół

Rzecznik prasowy resortu Szymon Huptyś wyjaśnia, że:

pojazd musi być homologowany i zarejestrowany jako motocykl trójkołowy

...czyli posiadający kategorię homologacyjną L5e.

Uprawnienia do kierowania trójkołowcami określone nie są nigdzie wyrażone wprost, a mówi o nich dopiero zał. 2. ustawy prawo o ruchu drogowym (kto by tam czytał załączniki…).

Jeśli masz prawo jazdy kat. B możesz prowadzić nie każdy trójkołowiec

Wszystko bowiem zależy od tego jaką homologację uzyskał ten pojazd.

Zgodnie z zał. 2. do ustawy prawo o ruchu drogowym posiadając prawo jazdy kat. B możesz legalnie prowadzić trójkołowiec, jeśli posiada on homologację L5e

Image: