Rezygnacja lub zmiana terminu egzaminu

Termin egzaminu możesz zmienić. Możesz też z egzaminu w WORD zrezygnować w ogóle. Jak odwołać egzamin na prawo jazdy w WORD Bielsko-Biała?

Termin egzaminu na prawo jazdy możesz anulować, lub zmienić najpóźniej 2 dni przed jego planowanym terminem informując WORD w formie pisemnej. Jeśli tak zrobisz wniesiona opłata za przeprowadzenie egzaminu na prawo jazdy podlega:

  • zaliczeniu na poczet odpowiedniej części egzaminu państwowego lub całości egzaminu państwowego przeprowadzanego w innym terminie  albo
  • zwrotowi na wniosek osoby egzaminowanej.

Anulowanie terminu egzaminu na prawo jazdy

  1. Termin egzaminu na prawo jazdy można anulować jedynie za zgodą dyrektora ośrodka egzaminowania  na pisemny wniosek osoby egzaminowanej w razie wystąpienia uzasadnionej przyczyny uniemożliwiającej zgłoszenie się osoby na egzamin w wyznaczonym terminie.
  2. Wzór wniosku o anulowanie terminu egzaminu państwowego na prawo jazdy: tutaj
  3. Wniosek o anulowanie terminu egzaminu państwowego można składać bezpośrednio w Biurze Obsługi Klienta WORD lub drogą elektroniczną za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (e-PUAP) lub pocztą e-mail na jeden z poniższych adresów email: obslugaklienta@word.czest.pl lub sekretariat@word.czest.pl

Zmiana terminu egzaminu na prawo jazdy

  1. Termin egzaminu na prawo jazdy może być zmieniony  za zgodą dyrektora ośrodka egzaminowania,  jedynie na pisemny wniosek osoby egzaminowanej w razie wystąpienia uzasadnionej przyczyny uniemożliwiającej zgłoszenie się osoby na egzamin w wyznaczonym terminie.
  2. Wzór wniosku o zmianę terminu egzaminu państwowego: tutaj
  3. Wniosek o zmianę terminu egzaminu państwowego należy składać bezpośrednio w Biurze Obsługi Klienta ośrodka egzaminowania.
Image: