Testy na prawo jazdy: Czy w tej sytuacji pierwszeństwo ma nadjeżdżający z lewej?

Sytuacja drogowa w ktorej przyszły kierowca może łatwo popełnić błąd. Mały problem, jeśli błąd popełnisz rozwiązując testy na prawo jazdy. Nieodpowiednia decyzja za kierownicą może skutkować kolizją drogową. Na co zwrócić uwagę?

Pytanie z testów na prawo jazdy

Zamierzasz skręcić w lewo. Czy masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa pojazdowi nadjeżdżającemu z lewej strony?


Pytanie z testów na prawo jazdy. Źródło: zdamyto.com

Zgodnie z ogólną zasadą regulującą pierwszeństwo przejazdy wyrażoną w art. . 25. 1. wynikałaby, że pierwszeństwo w tej sytuacji masz właśnie Ty:

.Kierujący pojazdem, zbliżając się do skrzyżowania, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pojazdowi nadjeżdżającemu z prawej strony, a jeżeli skręca w lewo – także jadącemu z kierunku przeciwnego na wprost lub skręcającemu w prawo.

W tej sytuacji jednak przepisy dotyczące pierwszeństwa przejazdu nie obowiązują Cię, bowiem wyjeżdżając ze strefy zamieszkania jesteś włączającym się do ruchu:

Włączanie się do ruchu następuje przy rozpoczynaniu jazdy po postoju lub zatrzymaniu się niewynikającym z warunków lub przepisów ruchu drogowego oraz przy wjeżdżaniu: 1) na drogę z nieruchomości, z obiektu przydrożnego lub dojazdu do takiego obiektu, z drogi niebędącej drogą publiczną oraz ze strefy zamieszkania.

W związku z tym włączając się do ruchumusisz zachować szczególną ostrożność oraz ustąpić pierwszeństwa innemu pojazdowi - niezależnie z której strony nadjeżdża - lub uczestnikowi ruchu. 

Image: