Testy na prawo jazdy: Kiedy nie można parkować na chodniku?

Nieznajomość zasad parkowania na chodniku kosztować Cię może mandatem, a na egzaminie teoretycznym po prostu jego oblaniem. Testy na prawo jazdy – kiedy nie można parkować na chodniku?

zdamyto
Parkowanie na chodniku. Grafika: zdamyto.com

Zasady parkowania na chodniku reguluje art. 47, ustawy prawo o ruchu drogowym. Kiedy parkowanie na chodniku jest zabronione?

Na chodniku nie możesz parkować:

  1. Pojazdem o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 2,5 t.
  2. Tyłem, tzn. kołami tylnej osi pojazdu.
  3. Na odcinku drogi objętym zakazem wyprzedzania.
  4. Na środku chodnika lub dala od krawędzi jezdni.

Dziwić Cię może punkt 3., ale musisz wiedzieć, że chodnik jest tak naprawdę drogą, a właściwie jej częścią, zgodnie z artykułem 2. ustawy prawo o ruchu drogowym:

droga – wydzielony pas terenu składający się z jezdni, pobocza, chodnika, drogi dla pieszych lub drogi dla  rowerów, łącznie z torowiskiem pojazdów szynowych znajdującym się w obrębie tego pasa, przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów, ruchu pieszych, jazdy wierzchem lub pędzenia zwierząt;

Testy na prawo jazdy wszystkich kategorii - sprawdź za darmo czy zdasz teorię

Image: