Testy na prawo jazdy: Pytanie przez które można oblać teorię

Według statystyk zdamyto.com około 60% rozwiązujących testy na prawo jazdy udziela niepoprawnej odpowiedzi na pytanie dotyczące wyprzedzania. Trzeba przyznać, że pytanie o którym mowa niżej jest dość podchwytliwe,  bowiem wcale nie o wyprzedzanie tam chodzi, a problem z odpowiedzią mają także ci, którzy prawo jazdy już mają.

testy na prawo jazdy

Czym jest wyprzedzanie?

Zasady wyprzedzania mawiane były na pewno na wykładach odbywających się w ramach kursu nauki jazdy. Przepisy definiujące ten manewr zawarte są w  art 2. pkt. 28: 

Wyprzedzanie to przejeżdżanie (przechodzenie) obok pojazdu lub uczestnika ruchu poruszającego się w tym samym kierunku.

Odpowiedź na pytanie nie odnosi się do wyprzedzania

Jaki manewr wykonuje kierujący pojazdem znajdującym się na lewym pasie i kto ma pierwszeństwo podczas jego wykonywania? Zwróć uwagę, że autor pytania tak naprawdę opisuje w pytaniu manewr zmiany pasa ruchu. Zauważ, że pojazd na lewym pasie właśnie zamierza zmienić pas ruchu, co oznacza, że pierwszeństwo ma ten, który znajduje się już na pasie, na który zamierza on wjechać.  Sprawę więc rozwiązuje art. 22. ust. 4. prd:

Kierujący pojazdem, zmieniając zajmowany pas ruchu, jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pojazdowi jadącemu po pasie ruchu, na który zamierza wjechać, oraz pojazdowi wjeżdżającemu na ten pas z prawej strony.

W cytowanym pytaniu dochodzi do manewru wyprzedzania – bez zmiany pasa ruchu. Pojazd znajdujący się na lewym pasie ruchu sygnalizuje zamiar („zawczasu i wyraźnie”) zmiany pasa ruchu. Oczywiście zgodnie z zapisem  art. 22. ust. 4. prd nie ma pierwszeństwa przed pojazdem znajdującym się już na pasie ruchu, na który zamierza wjechać, nie ma więc potrzeby zrezygnowania z manewru wyprzedzania. To Ty masz pierwszeństwo, nie musisz więc rezygnować z wyprzedzania.

W tej sytuacji oczywiście nie masz obowiązku przerwania wyprzedzania.

Zobacz więcej trudnych pytań z testów na prawo jazdy: zdamyto,com.

 

 

Image: