Testy na prawo jazdy: szczególna ostrożność podczas jazdy we mgle?

Czy podczas jazdy we mgle trzeba zachować szczególną ostrożność? A nocą? Odpowiedzi na proste i oczywiste na pozór pytania bywają zaskakujące i mylące. Dlatego w testach na prawo jazdy właśnie te "trudne" pytania sa... najłatwiejsze, dlatego czytanie uzasadnienia do pytań jest kluczowe nie tylko dla zrozumienia samego pytania, ale i nauki przepisu, którego to pytanie dotyczy. Opracowanie i wyjaśnienie wszystkich pytań stosowanych w testach na prawo jazdy znajdziesz na zdamyto.com.

Szczególna ostrożność w testach na prawo jazdy

Prawo drogowe wyraźnie określa w jakich sytuacjach nalezy zachować szczególną ostrozność. Mówiąc w skrócie - jedynie sytuacje wymienione w ustawie prawo o ruchu drogowym zobowiazują Cię do zachowania szczególnej ostrożności. Oto one:

Art. 2. ust. 22. Szczególna ostrożność – ostrożność polegającą na zwiększeniu uwagi i do-stosowaniu zachowania uczestnika ruchu do warunków i sytuacji zmieniają-cych się na drodze, w stopniu umożliwiającym odpowiednio szybkie reagowanie.

Do zachowania szczególnej ostrożności obowiązuje cię:
-każdy minięty znak ostrzegawczy,
-migający lub stały sygnał żółty umieszczony na przeszkodzie albo migający sygnał żółty nadawany przez sygnalizator.
Szczególną ostrożność powinien zachować:
Kierujący pojazdem podczas:
-włączania się do ruchu,
-zmiany kierunku jazdy lub zajmowanego pasa ruchu, 
-cofania, 
-wyprzedzania, 
-zbliżania się do skrzyżowania, 
-przecinania się kierunków ruchu poza skrzyżowaniem
-zbliżania się do przejścia dla pieszych, 
-zbliżania się do przejazdu dla rowerzystów oraz skręcania w drogę poprzeczną,
-przejeżdżaniu obok oznakowanego przystanku tramwajowego lub przystanku przystanku innego pojazdu komunikacji publicznej nieznajdującego się przy chodniku, 
-zbliżania się do przejazdu kolejowego lub tramwajowego oraz podczas przejeżdżania przez te przejazdy, 
-jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza, 
-przejeżdżania obok pojazdu do nauki jazdy lub egzaminowania oznaczonego literą "L". Poprzez "przejeżdżanie obok rozumie się wymijanie, omijanie tego pojazdu oraz jazdę za nim, 
-jazdy pojazdem uprzywilejowanym "w akcji" w sytuacji niestosowania się do przepisów ruchu drogowego dotyczących zatrzymania i postoju, oraz sygnałów drogowych,
-jazdy pojazdem wykonującym prace remontowe, modernizacyjne lub porządkowe w przypadku niestosowania się do przepisów dotyczących jazdy po jezdni, lub przy jej prawej krawędzi, oraz o zatrzymaniu i postoju, 
-przejeżdżania obok autobusu szkolnego, 
-omijania pojazdu przewożącego zorganizowaną grupę dzieci lub młodzieży w wieku do 18 lat w czasie ich wsiadania lub wysiadania,
-omijania oznakowanego pojazdu przeznaczonego konstrukcyjnie do przewozu osób niepełnosprawnych, w czasie wsiadania lub wysiadania osoby niepełnosprawnej,
-prowadzenia pojazdu nienormatywnego.
Pieszy podczas:
-przechodzenia przez torowisko,
-przechodzenia przez jezdnię.
Kierujący rowerem podczas:
-korzystania z drogi dla rowerów i pieszych,
-korzystania z chodnika lub drogi dla pieszych .
Uprawniona osoba niepełnosprawna o obniżonej sprawności ruchowej:
-kierując pojazdem samochodowym oraz kierujący pojazdem przewożącym taką osobę w przypadku nie stosowania się do zakazów wyrażonych znakami: B-1 , B-3 , B-4 , B-10 , B-35 , B-37 , B-38  , B-39 .

Zatem:
Podczas manewrów omijania i wymijania wystarczy zachowanie "Ostrożności", chyba, że wykonywany jest manewr omijania/wymijania pojazdu egzaminacyjnego lub nauki jazdy.

Wyprzedzanie wymaga już zachowania "Szczególnej ostrożności"
Przejeżdżanie obok pojazdu uprzywilejowanego nie wymaga zachowania "Szczególnej ostrożności", jednak kierujący tym pojazdem podczas jazdy powinien zachować tą ostrożność, jeśli nie stosuje się do przepisów ruchu drogowego dotyczących zatrzymania i postoju, oraz sygnałów drogowych.

Wbrew pozorom podczas jazdy od zmierzchu do świtu nie musisz zachowywać szczególnej ostrożności, jest ona jednak wymagana podczas jazdy we mgle.

Image: