Testy na prawo jazdy: wyprzedzanie z prawej strony

Zdamyto.com kolejny raz opublikowało zestawienie najtrudniejszych pytań z testów na prawo jazdy. Jak okazuje się, w grudniu jednym z najtrudniejszych pytań było to dotyczące wyprzedzania z prawej strony. Ponad połowa rozwiązujących testy na prawo jazdy w miesiącu grudniu (a dokładniej 52,32%) niepoprawnie odpowiedziało na pytanie dotyczące wyprzedzania.

Pechowe pytanie:

testy na prawo jazdy
Czy w tej sytuacji wolno Ci wyprzedzić pojazd z prawej strony?

 

Negatywna odpowiedź na to pytanie może poważnie zagrozić wynikowi egzaminu, bowiem utracić można aż 3 punkty.

To nie pierwsze pytanie dotyczące wyprzedzania, które sprawa trudność kursantom.

Czy można wyprzedzać z prawej strony?

Można, ale to zależy od okoliczności a także... pojazdu wyprzedzanego. Zasady wyprzedzania reguluje rozdział 6. ustawy prawo o ruchu drogowym: 

Art 24:

3. Kierujący pojazdem jest obowiązany przy wyprzedzaniu przejeżdżać z lewej strony wyprzedzanego pojazdu, z zastrzeżeniem ust. 4, 5, 10 i 12.

4. Pojazd szynowy może być wyprzedzany tylko z prawej strony, chyba że położenie torów uniemożliwia takie wyprzedzanie lub wyprzedzanie odbywa się na jezdni jednokierunkowej.

5. Wyprzedzanie pojazdu lub uczestnika ruchu, który sygnalizuje zamiar skręcenia w lewo, może odbywać się tylko z jego prawej strony.

10. Dopuszcza się wyprzedzanie z prawej strony na odcinku drogi z wyznaczonymi pasami ruchu, przy zachowaniu warunków określonych w ust. 1 i 7:
   1) na jezdni jednokierunkowej;
   2) na jezdni dwukierunkowej, jeżeli co najmniej dwa pasy ruchu na obszarze zabudowanym lub trzy pasy ruchu poza obszarem zabudowanym przeznaczone są do jazdy w tym samym kierunku.

12. Kierujący rowerem może wyprzedzać inne niż rower powoli jadące pojazdy z ich prawej strony.

Przedstawiona w pytaniu sytuacja nie spełnia żadnych z wymienionych wyżej warunków wyprzedzania z prawej strony. Nie możesz zatem wyprzedzić - w tej sytuacji - pojazdu przejeżdżając z jego prawej strony.

Pełna baza pytań egzaminacyjnych dostępna jest na zdamyto.com.

Image: