Szczególna ostrożność a przystanek autobusowy

Ostrożności wprawdzie nigdy za wiele, ale czym różni się ostrożność od szczególnej ostrożności. Kiedy należy zachować ostrożność szczególną a kiedy wystarczy ta zwykła?

Testy na prawo jazdy zawierają sporo pytań dotyczących ostrożności jak i szczególnej osrotożności.

Testy na prawo jazdy: pełna oficjalna baza pytań na prawo jazdy. Odpowiedzi z uzasadnieniem eksperta

Zgodnie z ustawą prawo o ruchu drogowym ostrożność musisz zachowywać w sposób ciągły, niezależnie od sytuacji drogowej. W dodatku ostrożność musi zachować każdy uczestnik ruchu - nie tylko kierujący pojazdem:

Art 3. ust. 1 Uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze są obowiązani zachować ostrożność albo gdy ustawa tego wymaga – szczególną ostrożność, unikać wszelkiego działania, które mogłoby spowodować zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego, ruch ten utrudnić albo w związku z ruchem za-kłócić spokój lub porządek publiczny oraz narazić kogokolwiek na szkodę. Przez działanie rozumie się również zaniechanie.

Art 3. ust. 2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do osoby znajdującej się w pobliżu drogi, jeżeli jej zachowanie mogłoby pociągnąć za sobą skutki, o których mowa w tym przepisie.

A zatem ostrożność muszą zachować:

 1. Wszyscy uczestnicy ruchu drogowego (kierujących pojazdami, pieszych czy, pasażerów)
 2. Osoby znajdujące się poza drogą i w jej pobliżu a których zachowanie może mieć wpływ na ruch na drodze (dzieci na placu zabaw, osób np wypalają liście powodując zadymianie itp).

Co oznacza "zachować szczególną ostrożność"?

O ile przepisy nie mówią jakie zachowanie ma być przejawem zachowania ostrożności, to w przypadku szczególnej ostrożności prawo drogowe precyzyjnie określa co należy robić aby zachować szczególną ostrożność:

Art. 2. ust. 22. Szczególna ostrożność – ostrożność polegającą na zwiększeniu uwagi i do-stosowaniu zachowania uczestnika ruchu do warunków i sytuacji zmieniają-cych się na drodze, w stopniu umożliwiającym odpowiednio szybkie reagowanie.

Czy podczas przejeżdżania obok przystanku autobusowego trzeba zachować szczególną ostrożność?

To jedno z pytań zadawanych w testach na prawo jazdy na które bardzo często padają błędne odpowiedzi.

Szczególną ostrożność musisz zachować tylko w określonych okolicznościach, które są wymienione w ustawie prawo o ruchu drogowym.

Do zachowania szczególnej ostrożności obowiązuje cię:

 • każdy minięty znak ostrzegawczy,
 • migający lub stały sygnał żółty umieszczony na przeszkodzie albo migający sygnał żółty nadawany przez sygnalizator.

Szczególną ostrożność powinien zachować:

Kierujący pojazdem podczas:

 • włączania się do ruchu,
 • zmiany kierunku jazdy lub zajmowanego pasa ruchu, 
 • cofania, 
 • wyprzedzania, 
 • zbliżania się do skrzyżowania, 
 • przecinania się kierunków ruchu poza skrzyżowaniem
 • zbliżania się do przejścia dla pieszych, 
 • zbliżania się do przejazdu dla rowerzystów oraz skręcania w drogę poprzeczną,
 • przejeżdżaniu obok oznakowanego przystanku tramwajowego lub przystanku przystanku innego pojazdu komunikacji publicznej nieznajdującego się przy chodniku,    
 • zbliżania się  do przejazdu kolejowego lub tramwajowego oraz podczas przejeżdżania przez te przejazdy, 
 • jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza,  
 • przejeżdżania obok pojazdu do nauki jazdy lub egzaminowania oznaczonego literą "L". Poprzez "przejeżdżanie obok rozumie się wymijanie, omijanie tego pojazdu oraz jazdę za nim, 
 • jazdy pojazdem uprzywilejowanym "w akcji" w sytuacji niestosowania się do przepisów ruchu drogowego dotyczących zatrzymania i postoju, oraz sygnałów drogowych,
 • jazdy pojazdem wykonującym prace remontowe, modernizacyjne  lub porządkowe w przypadku niestosowania się do przepisów dotyczących jazdy po jezdni, lub przy jej prawej krawędzi, oraz o zatrzymaniu i postoju, 
 • przejeżdżania obok autobusu szkolnego, 
 • omijaniu pojazdu przewożącego zorganizowaną grupę dzieci lub młodzieży w wieku do 18 lat w czasie ich wsiadania lub wysiadania,
 • omijania oznakowanego pojazdu przeznaczonego konstrukcyjnie do przewozu osób niepełnosprawnych, w czasie wsiadania lub wysiadania osoby niepełnosprawnej,
 • prowadzenia pojazdu nienormatywnego.

Pieszy podczas:

 • przechodzenia przez torowisko,
 • przechodzenia przez jezdnię.

Kierujący rowerem podczas:

 • korzystania z drogi dla rowerów i pieszych c_13_16b,
 • korzystania z chodnika lub drogi dla pieszych c_16.

Uprawniona osoba niepełnosprawna o obniżonej sprawności ruchowej:

 • kierując pojazdem samochodowym oraz kierujący pojazdem przewożącym taką osobę w przypadku nie stosowania się do zakazów wyrażonych znakami: B-1 b_01, B-3b_03, B-4b_04, B-10b_10, B-35b_35, B-37b_37, B-38b_38 , B-39b_39.

Trudne pytania na prawo jazdy? Zadaj pytanie na forum

Image: