W 2019 będą zmiany w testach na prawo jazdy?

Zmiany w przepisach prawa drogowego, jakie nastąpią lub mają nastąpić w 2019 roku mogą pociągnąć za sobą poważne zmiany w testach na prawo jazdy.

Poważna zmiana w testach na prawo jazdy miała miejsce ok dwóch lat temu. To właśnie wtedy do puli egzaminacyjnej dodano nowe pytania, ten rok przyniósł jednak jej uszczuplenie spowodowane zmianami w przepisach prawa drogowego. Część systemów testów na prawo jazdy online zaktualizowała się na drugi dzień, inne jak np. zdamyto.com udostępniło nowe testy na prawo jazdy już pierwszego dnia ich wprowadzenia do ośrodków ruchu drogowego, lecz co ciekawe niektóre podmioty sprzedające testy na prawo jazdy nadal dystrybuują (błędne) pytania których w testach na prawo jazdy już nie ma.

Zmiana w przepisach – zmiana w testach na prawo jazdy

Kierując samochodem nie musisz mieć przy sobie dowodu rejestracyjnego i dokumentu potwierdzającego zawarcie polisy OC, nadal jednak trzeba posiadać przy sobie prawo jazdy. Zmiana w przepisach weszła w życie 1 października tego roku i pociągnęła za sobą modyfikację bazy egzaminacyjnej. Z testów na prawo jazdy usunięto niektóre pytania odnoszące się właśnie do zmienionego przepisu.

Dalsza zmiana w przepisach

Ministrowie infrastruktury i cyfryzacji zapowiadają kolejne zmiany:

  • likwidacja karty pojazdu,
  • rezygnacja z nalepki kontrolnej na szybę,
  • możliwość zachowania dotychczasowej tablicy rejestracyjnej,
  • zniesienie kary za brak dokumentu prawa jazdy i rezygnacja z obowiązku posiadania go.
  • rezygnacja z tymczasowego dowodu rejestracyjnego
  • wprowadzenie szkoleń dla młodych kierowców

Podobnie jak w przypadku październikowych zmian, także te spowodują konieczność usunięcia kolejnych pytań z testów na prawo jazdy.

Zmiany w prawie jazdy

Już na początku 2019 roku prawo jazdy ma doczekać się pewnych zmian. W pewnym sensie można nazwać je rewolucyjnymi, bowiem z dokumentu ma zniknąć rubryka odnosząca się do adresu zamieszkania. Testy na prawo jazdy zmieniąsię więc podobnie, bowiem niektóre pytania odnoszą się właśnie do prawa jazdy, dokładniej do obowiązku jego wymiany w przypadku zmiany zawartych w nim danych.

Trybunał Konstytucyjny uznał, że umieszczanie w prawie jazdy adresu jest dodatkowym kłopotem, często generującym dodatkowy koszt – prawo jazdy trzeba przecież wymienić jeśli zmieni się adres zamieszkania kierowcy.

Prawo jazdy ma potwierdzać jedynie uprawnienia do kierowania, a nie miejsce zamieszkania kierowcy.

Powodzenia na teorii

Image: