Zdawalność egzaminów na prawo jazdy może wkrótce wzrosnąć

Plany Ministerstwa infrastruktury mają poprawić zdawalność egzaminów na prawo jazdy. Czy w 2019 roku należy spodziewać się zmian w przepisach?

Zdawalność egzaminów praktycznych na prawo jazdy kat. B nie dobija nawet do 40%. W ubiegłym roku egzamin praktyczny na prawo jazdy za pierwszym razem zdało 34% kursantów. Z testami na prawo jazdy za pierwszym razem poradziło sobie  około 52%. Z egzaminem na prawo jazdy lepiej dają sobie kursanci z Niemiec. Tam zdawalność wynosi około 70%.

Aby poprawić zdawalność egzaminów praktycznych na prawo jazdy ministerstwo proponuję zmianę organizacji ośrodków ruchu drogowego. Odpowiedzialność  za organizację i przeprowadzanie egzaminów na prawo jazdy ma zostać przeniesiona z marszałka województwa na wojewodę-przedstawiciela władzy centralnej. Po wejściu w życie zmian Po zmianach to wojewoda będzie finansował egzaminatorów. Zerwana ma zostać zależność dochodów WORD-ów od ilości oblanych egzaminów na prawo jazdy.

Projekt nowych przepisów trafił już do Prezesa Rady Ministrów. Jeśli wszystko pójdzie sprawnie ich wejście w życie przewidywane jest na rok 2020.

Image: